• Тарых


  • Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик тарых музейи- Борбордук Азиядагы эӊ ири музейлердин бири.Музейде кыргыз элинин улуттук сыймыгы болгон баа жеткис тарыхый жана маданий ыйык байыркы күндөн азыркы күнгө чейинки эстеликтер аздектелип сакталып турат. Музей 1925-жылы 9-декабрда Кара-Кыргыз Автономду облусунун Аткаруу комитетинин Президиумунун чечими менен негизделген.

    Музейдин негизделишин алгачкы музейдин директору окумуштуу-этнограф С.М.Абрамзондун чогулткан ,кыргыз элинин тарыхына, этнографиясына таандык табылгалары түзөт .Өзүнүн алгачкы көрүүчүлөрүн 1927-жылы 5 мартта М.В.Фрунзе тулуп өскөн үйдүн бир бөлмөсүндө кабыл алган.Музейдин кийинки өнүгүшүн белгилүү таарыхчы К.У. Усенбаев уланткан.Ал эми археологиялык, этнографиялык жана табият таану коллекцияларын комплектештирүүгө ( жыйнап топтоого) атактуу тарыхчылар А.Н.Бернштам, С.К.Керимбаев, К.И.Антипина, В.Я.Галицский жана башкалар чон салымын кошушкан.

Музейге группа менен келгенге заявка тыштыныз