Билеттер жана саякат чоң кишилер үчүн

50.0 сом

Сатып алуу билеттерди, аларды акы төлөө жана кайтарып берүү шарттарда жүзөгө ашырылат Пайдалануучунун макулдашуулар. Активация тырс “Сатып алуу” бетинде тандоого мүмкүндүк берет, сатып алуу жана онлайн төлөөгө. Сиз суроо берүү жөнүндө сатып алуу жана төлөө билеттерди сайтында боюнча телефон: +996312626085 (ар бир күнү саат 11:00 дөн 18:00) же электрондук почта боюнча: office@museum.kg. Менен байланышкан маселелерди башка ыкмалар менен сатып алуу билеттерди жана башка аспектилерин баруу Музей, Сиз жиберүүгө түрүндө аркы-терки байланыш же суроо берүү кызматкерлерине Музейдин телефондору боюнча, аталган сайтта бөлүмүндө Посетителям.

Начало: 09.01.2018 at 00000 Окончание: 15.01.2019 at 00000
×

Билеттер жана саякат чоң кишилер үчүн #1

50.0 сом
Category: